Biophysics Group Universitat Jaume I Department of Physics

pH

Biophysics Group
Departament de Física
Universitat Jaume I
Campus de Riu Sec
12080 Castelló de la Plana (Spain)
Fax. +34 964 729218
 

Updated May 5th, 2014.